Pure Housing

Torparangen-phase 2 kopia

 Pure Housing utvecklar hyresrätter med huvudsakligen organiska material i större städer i Sverige.

Just nu bygger vi en förskola och hyresrätter på Torparängen i Växjö.
Mer information om projektet finns att läsa här. 

Genom att använda fabriksbyggda volymelement av trä kan stora delar av lägenheten färdigställas på fabrik. Detta medför reducerade monteringstider vilket leder till lägre kostnader och mindre störningar i närområdet.

 Vi utvecklar moderna bostäder utifrån unga människors behov, en grupp som är i akut behov av bostäder.
Standardiserade moduler ger även kortare byggtider och en attraktiv hyra. Fokus ligger på det estetiska och funktionella. Modern urbanitet är ett ledord vid utformandet.

Vår långsiktiga målsättning är att bygga och förvalta 2 000 hyresrätter med en takt om 50-200 lägenheter per år.

Vi söker nu markanvisning i Stockholm med omnejd och regionstäder i Småland, Mälardalen och Uppsala/Gävle.